Uimavalvoja-koulutus

Uimavalvojan työ vaatii aina pätevyyden, jonka saa suorittamalla SUH:n järjestämän uimavalvoja-kurssin. Kurssin suorittamisen lisäksi Nuorten Startille tulevat uimavalvojat suorittavat vielä erillisen testiuinnin.

Uimavalvoja työskentelee uimahallin tai kylpylän asiakaspalvelutehtävissä. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on vastata asiakkaiden turvallisuudesta.

Uimavalvoja opastaa, neuvoo ja avustaa asiakkaita niin, että vaara- ja ongelmatilanteita ei pääse syntymään. Uimavalvojan tehtäviin kuuluu myös yleisen järjestyksen ja siisteyden valvonta. Hän tarkkailee esimerkiksi liukkauden, rakenteiden ja välineiden turvallisuudelle mahdollisesti aiheuttamia ongelmia.