Yhdistys hanketoteuttajana

Jos Teillä on idea hankkeelle, niin me voimme auttaa sen toteuttamisessa. Laadimme yhdessä hankesuunnitelman, jonka jälkeen haemme hankkeelle rahoituksen. Yhdistys voi vastata hankkeen omarahoitusosuudesta ja huolehtii käytännön toteuttamisesta.

Yhdistys on hallinnoinut ja toteuttanut useita kehittämishankkeita eri ohjelmakausilla. Yhdistys vastaa toteuttamiensa hankkeiden omarahoitusosuudesta ja organisoinnista sekä toimii hanke-henkilökunnan työnantajana. Toteuttamamme hankkeet ovat olleet suuruudeltaan 25 000 - 500 000 €.

Hankkeiden toteutukseen tuovat asiantuntemusta yli 50 paikallista seuraa ja järjestöä. Hankkeiden avulla on tuotettu haja-asustusalueiden lapsille ja nuorille vapaa-ajan palveluita, työllistetty ja koulutettu nuoria sekä rakennettu virkistys- ja opetuskäyttöön sopivia luontopolkuja.

Vuodelle 2019 STEA on myöntänyt Kymijoen Nuorisoyhdistykselle Paikka auki II -hankkeen kautta rahoitusta neljän nuoren työllistämiseen.